By titles


 
Issue Title
 
Vol 62, № 3 (2017) Annotation   PDF
 
Vol 59, № 4 (2014) Annotation   PDF
 
Vol 60, № 1 (2015) Aberrant methylation of p15 and SOX7 genes in patients with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia Annotation   PDF
Gritsaev Sergey V.,Sidorova Z.J.,Kapustin S.I.,Kostroma I.I.,Potichonova N.A.,Martinkevitch I.S.,Blinov M.N.,Abdulkadyrov K.M.
 
Vol 62, № 2 (2017) ACUTE LEUKEMIA IN AN EMERGENCY IRRADIATED PATIENT WITH AN IDENTIFIED CYTOGENETIC CLONES IN THE BONE MARROW Annotation   PDF
Nugis Vladimir Yu.,Galstyan I.A.,Suvorova L.A.,Nadezhina N.M.,Davtyan A.A.,Nikitina V.A.,Kozlova M.G.,Dubovoy D.A.,Dobrovolskaya E.I.,Vlasova I.V.
 
Vol 59, № 2 (2014) Approaches to therapy for primary mediastinal B-large-cell lymphoma Annotation   PDF
Tyurina Natalia G.,Vernyuk M.A.,Pavlova O.A.
 
Vol 61, № 1 (2016) Assessment of iron accumulation in children with transfusion dependent β-thalassemia Annotation   PDF
Smetanina Nataliya S.,Tereshchenko G.V.,Krasilnikova M.V.,Gvozdev A.A.,Ibragimova D.I.,Mitrofanova A.M.,Lokhmatova M.E.,Novichkova G.A.
 
Vol 61, № 3 (2016) Association of allelic variants of genes of detoxification system with clinical presentation of acute intermittent porphyria Annotation   PDF
Luchinina Yu.A.,Goncharova M.V.,Surin Vadim L.,Ivashchenko T.E.,Pustovoyt Ya.S.,Karpova I.V.,Kravchenko S.K.
 
Vol 61, № 4 (2016) Associations of polymorphism in several innate immunity genes with the risk of the development of chronic lymphoproliferative diseases Annotation   PDF
Nazarova Elena L.,Demiyanova V.T.,Shardakov V.I.,Zotina E.N.,Dokshina I.A.
 
Vol 62, № 2 (2017) AZACITIDINE IS THE PREPARATION OF CHOICE IN THE TREATMENT OF MYELODYSPLASTIC SYNDROMES PATIENTS Annotation   PDF
Dokshina I.A.,Minaeva N.V.,Pozdeev Nikolay M.,Fedorovskaya N.S.,Ovsepyan V.A.,Rylov A.V.,Paramonov I.V.
 
Vol 62, № 1 (2017) BIOCHEMICAL PARAMETERS OF DONOR PLATELET CONCENTRATES DURING THE STORAGE AFTER PATHOGEN INACTIVATION WITH THE AID OF TECHNOLOGY “AMOTOSALEN + ULTRA-VIOLET A IRRADIATION” IN VITRO Annotation   PDF
Azimova M.Kh.,Galstyan G.M.,Gaponova T.V.,Karyakin A.V.,Kryukova G.N.,Nekhaevskaya S.S.,Skotselyas E.D.,Flegontov P.A.
 
Vol 60, № 4 (2015) Blood transfusion in the Great Patriotic War frontline (on the occasion of the 70 anniversary since the Great Victory) Annotation   PDF
Knopov Mikhail Sh.,Taranukha V.K.
 
Vol 60, № 4 (2015) Blood transfusion in total joint arthroplasty Annotation   PDF
Grechanyuk N.D.,Zverkov A.V.,Ovsyankin A.V.,Zhiburt E.B.
 
Vol 59, № 4 (2014) Castleman’s disease and IgG4-associated lymphadenopathy Annotation   PDF
Egorova Elena K.,Subortseva I.N.,Pliskunova Yu.V.,Kovrigina A.M.,Melikyan A.L.
 
Vol 60, № 1 (2015) Changes in erythrocyte electrokinetic characteristics after their preservation Annotation   PDF
Levin Grigory Ya.,Sukhareva E.G.
 
Vol 59, № 3 (2014) Changes in hemostatic characteristics of the clot after storage of platelet concentrates prepared by different methods Annotation   PDF
Roitman E.V.,Kolesnikova I.M.,Karpova O.V.,Trakhtman P.E.,Rumyantsev S.A.,Andrianova M.Yu.,Bondar E.V.
 
Vol 62, № 4 (2017) CHANGES OF PLATELET ACTIVATION MARKERS IN DONOR PLATELETS CONCENTRATES DURING THE STORAGE AFTER THE INACTIVATION OF PATHOGENS BY AMOTOSALEN AND ULTRAVIOLET A RADIATION TECHNOLOGY Annotation   PDF
Azimova Mukhaytkhon Kh.,Gaponova T.V.,Galstyan G.M.,Galtseva I.V.,Davydova Yu.O.,Kapranov N.M.,Savchenko V.G.
 
Vol 61, № 3 (2016) Chronic and acute cerebrovascular pathology in patients with Ph-negative myeloproliferative diseases Annotation   PDF
Tanashyan M.M.,Kuznetsova Polina I.,Subortseva I.N.,Shabalina A.A.,Lagoda O.V.,Melikyan A.L.
 
Vol 62, № 3 (2017) CLINICAL ASPECTS OF SERUM-FREE IMMUNOGLOBULIN LIGHT CHAINS DETECTION IN PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA Annotation   PDF
Kataeva Elena V.,Golenkov A.K.,Mitina T.A.,Klinushkina E.F.,Trifonova E.V.,Vysotskaya L.L.,Chernykh Yu.B.,Chuksina Yu.Yu.,Kogarko I.N.,Kogarko B.S.,Maryina S.A.,Belousov K.A.,Zakharov S.G.
 
Vol 61, № 4 (2016) Clinical efficacy of the combination of second generation tyrosine kinase inhibitors and 5-azacitidine in the treatment of chronic myeloid leukemia patient in myeloid blast crisis Annotation   PDF
Vlasova Yulia Yu.,Morozova E.V.,Smirnova A.G.,Gindina T.L.,Afanasiev B.V.
 
Vol 59, № 3 (2014) Clinical hematological characteristics and therapy of patients with acute myeloid leukemia with more than 36 months complete remission Annotation   PDF
Gritsaev Sergey V.,Martynkevich I.S.,Kostroma I.I.,Martynenko L.I.,Zapreeva I.M.,Kuzyaeva A.A.,Belchenko N.A.,Tiranova S.A.,Potikhonova N.A.,Abdulkadyrov K.M.
 
Vol 59, № 4 (2014) Clinical recommendations for diagnosis and therapy of Ph-negative myeloproliferative diseases (polycythemia vera, essential thrombocythemia, primary myelofibrosis) Annotation   PDF
Melikyan Anait L.,Turkina A.G.,Abdulkadyrov K.M.,Zaritsky A.Yu.,Afanasyev B.V.,Shuvaev V.A.,Lomaia E.G.,Morozova E.V.,Baikov V.V.,Golenkov A.K.,Subortseva I.N.,Sokolova M.A.,Kovrigina A.M.,Martynkevich I.S.,Gritsaev S.V.,Sudarikov A.B.,Sukhanova G.A.,Ivanova V.L.,Kaplanov K.D.,Konstantinova T.S.,Pospelova T.I.,Ageeva T.A.,Shatokhin Yu.V.,Savchenko V.G.
 
Vol 59, № 4 (2014) Combined immunosuppressive therapy of patients with aplastic anemia: Efficiency of repeated antithymocytic globulin courses Annotation   PDF
Mikhailova Elena A.,Fidarova Z.T.,Ustinova E.N.,Troitskaya V.V.,Galtseva I.V.,Shitareva I.V.,Tsyba N.N.,Parovichnikova E.N.,Savchenko V.G.
 
Vol 60, № 2 (2015) Comparative efficiency of subcutaneous and intravenous bortezomib in patients with multiple myeloma: data of the records of Municipal Hematological Center, Novosibirsk Annotation   PDF
Pospelova T.I.,Skvortsova Natalia V. ,Nechunaeva I.N.,Tairova S.A.
 
Vol 60, № 4 (2015) Comparison of the efficiency of bortezomib-based protocols in induction of an early hematological and renal response in myeloma nephropathy patients with hemodialysis-dependent renal failure Annotation   PDF
Rekhtina Irina G.,Mendeleeva L.P.,Varlamova E.Yu.,Biryukova L.S.
 
Vol 59, № 2 (2014) DETECTION OF B-RAF V600E MUTATION IN PATIENTS WITH HAIRY CELL LEUKEMIA BY ALLELE-SPECIFIC RT-PCR Annotation   PDF
Yakutik Igor A.,Al-Radi L.S.,Biderman B.V.,Nikitin E.A.,Sudarikov A.B.
 
1 - 25 of 148 items 1 2 3 6


ISSN: 0234-5730 (Print)
ISSN: (Online)