By titles


 
Issue Title
 
Vol 38, № 3 (2017) Annotation   PDF
 
Vol 36, № 3 (2015) Annotation   PDF
 
Vol 38, № 5 (2017) Annotation   PDF
 
Vol 38, № 5 (2017) Annotation   PDF
 
Vol 38, № 1 (2017) Annotation   PDF
 
Vol 39, № 2 (2018) Annotation   PDF
Zamolodchikova Tatyana S.,Tolpygo S. M.,Shoibonov B.B.,Kotov A.V.
 
Vol 39, № 2 (2018) Annotation   PDF
 
Vol 39, № 2 (2018) Annotation   PDF
 
Vol 39, № 4 (2018) A COMPARATIVE PILOT STUDY OF ANTIPOV POLOSNOGO CHRONIC RHINOSINUSITIS PATIENTS LIVING IN DIFFERENT GEOGRAPHICAL REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION Annotation   PDF
Savlevich Elena Leonidovna,Gaganov E.L.,Egorov I.V.,Kurbacheva O.M.,Gerasimov A.N.,Shachnev K.N.
 
Vol 38, № 3 (2017) A META-ANALYSIS OF ASSOCIATIONS OF HLA-DRB1 WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Annotation   PDF
Kuranov A.B.,Boldyreva Margarita Nikolaevna,Momynaliev K.T.
 
Vol 37, № 2 (2016) Algorithm of identification of age changes of the immune status at the personnel of mining and chemical combine of Zheleznogorsk Annotation   PDF
Khaitov R.M.,Oradovskaya Ida V.,Vasiliev A.A.,Nikonova M.F.
 
Vol 39, № 4 (2018) ALLERGENS BASED ON RECOMBINANT PROTEINS Annotation   PDF
Nevskaya Larisa Valer’evna,Lavrenchik E.I.,Zhdanova M.Yu.
 
Vol 36, № 2 (2015) Allergomonitoring in vitro: to assess the sensitivity of the methods Annotation   PDF
Reznikov Yuriy Petrovich,Maslennikov V.V.,Polyakova V.I.,Ignat’eva G.A.
 
Vol 39, № 5 (2018) ANALYSIS OF FOXP3 ISOFORMS EXPRESSION BY REGULATORY T CELLS FROM PERIPHERAL BLOOD IN ALLERGIC RHINITIS BEFORE AND AFTER SPECIFIC IMMUNOTHERAPY Annotation   PDF
Smirnov D.S.,Donetskova Almira Dmitrievna,Litvina M.M.,Nikonova M.F.,Mitin A.N.,Kurbacheva O.M.
 
Vol 39, № 2 (2018) ANALYSIS OF FOXP3 ISOFORMS EXPRESSION BY REGULATORY T CELLS FROM PERIPHERAL BLOOD IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES Annotation   PDF
Dudina G.A.,Donetskova A.D.,Litvina M.M.,Mitin Alexander N.
 
Vol 37, № 6 (2016) Analysis of individual repertoires of t cell receptors Annotation   PDF
Izrael'son M.,Kasatskaya S.,Pogorelyy M.,Kirgizova V.,Putintseva E.,Egorov E.S.,Britanova O.V.,Chudakov Dmitriy Mikhaylovich
 
Vol 37, № 6 (2016) Anti-allergic activity of water-soluble fullerene C Annotation   PDF
Shershakova N.N.,Andreev Sergey Mihailovich,Barabochkina E.N.,Shabanova D.D.,Makarova E.A.,Khaitov M.R.
 
Vol 38, № 5 (2017) ANTITUMOR MONOCLONAL ANTIBODIES Annotation   PDF
Avdeeva Zhanna Il’darovna,Soldatov A.A.,Kiselevskiy M.V.,Medunitsyn N.V.
 
Vol 37, № 6 (2016) Antiviral activity of different types of human macrophages Annotation   PDF
Nikonova A.A.,Ataullakhanov R.I.,Khaitov R.M.,Khaitov Musa R.
 
Vol 35, № 5 (2014) Antivirus preparation kagocel® exerts modulating multidirectional influence on blood serum cytokines profile forming by S. typhimurium antigen complex injection in CBA mice Annotation   PDF
Gorskaya Yuliya Fedorovna,Semyonova E.N.,Grabco V.I.,Suslov A.P.,Nesterenko V.G.
 
Vol 36, № 6 (2015) Application of multiplex fluorescent immunoassay biochips for screening in allergological diagnostics: comparison of results with test systems MAST-CLA and ALLERG-O-LIQ Annotation   PDF
Smoldovskaya O.V.,Voloshin S.A.,Feyzkhanova G.U.,Arefieva A.S.,Filippova M.A.,Maslennikov V.V.,Reznikov Yu.P.,Zasedatelev A.S.,Rubina A.Y.
 
Vol 36, № 4 (2015) Autoantibodies against hormones and phospholipids in pregnant women with systemic lupus erithematosus Annotation   PDF
Menzhinskaya Irina Vladimirovna,Fedorova E.V.,Van’ko L.V.,Kashentseva M.M.,Kosheleva N.M.,Klimenchenko N.I.,Sukhikh G.T.
 
Vol 37, № 2 (2016) Autoantibodies to TNF in patients with rheumatoid arthritis and bronchial asthma Annotation   PDF
Lopatnikova J.A.,Golikova E.A.,Kireev F.D.,Shkaruba N.S.,Sizikov A.E.,Kovalevskaya-Kucheryavenko T.V.,Nepomnyashchikh V.M.,Sennikov Sergey V.
 
Vol 37, № 5 (2016) Autoimmune homeostasis evaluation in humans vaccinated against bacterial and viral respiratory infections Annotation   PDF
Matveichev Alexey Valeryevich,Talayeva M.V.,Talaev V.Yu.,Tsiganova M.I.,Nikitina Z.I.,Mokhonova E.V.,Koptelova V.N.,Svarval A.V.,Ferman R.S.,Lapin V.A.,Melentev D.A.
 
Vol 36, № 6 (2015) Autoimmune homeostasis evaluation in humans vaccinated against hepatitis B Annotation   PDF
Matveichev Aleksei Valerievich,Plekhanova M.V.,Talayev V.Yu.,Tsiganova M.I.,Kuznetsov K.V.,Korshunova E.A.,Utkin O.V.,Nikitina Z.I.,Mokhonova E.V.,Koptelova V.N.,Pavlova N.P.
 
1 - 25 of 257 items 1 2 3 11


ISSN: 0206-4952 (Print)
ISSN: (Online)