Journal page

Vol 24, № 6 (2021)

DOI:

Доступ открыт Open Access  Доступ закрыт Subscription or Fee Access

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

ORIGINAL ARTICLES

FEATURES OF THE FORMATION OF COGNITIVE AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL FUNCTIONS IN CHILDREN: EXPERIENCE OF USING A NEW SOFTWARE PACKAGE PDF
Uvakina Evgeniya V., Kuzenkova Lyudmila M., Fisenko Andrey P., Popovich Sofiya G. 365-371
FEATURES OF ELECTROCARDIOGRAM IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH COVID-19 PDF
Kozhevnikova Olga V., Abashidze Eka A., Fisenko Andrey P., Akhmedova Elina E., Logacheva Olga S., Balabanov Anton S., Paltseva Aleksandra E., Rodionova Anna M., Ivardava Marika I., Dyakonova Elena Yu., Zakirov Rustam S., Semikina Elena L., Babayan Anna R., Nemtseva Svetlana Yu., Polyakova Anastasiya S. 372-380
FEATURES OF CONGENITAL AND INFANTILE NEPHROTIC SYNDROME IN RUSSIAN CHILDREN PDF
Milovanova Anastasiia M., Ananin Petr V., Vashurina Tatiana V., Zrobok Olga I., Ryaposova Alla B., Pushkov Alexandr A., Savostyanov Kirill V., Tsygin Alexey N. 381-388
THE EFFECT OF HYPERBARIC OXYGENATION ON THE STATE OF BLOOD CELLS IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES PDF
Popovicheva Alexandra Nikolaevna, Martusevich Andrey K., Neshchetkina Irina A., Fedulova Elvira N., Zagrekov Valeriy I. 389-394
PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE PDF
Usoltseva Olga V., Surkov Andrey N., Movsisyan Goar B., Kulebina Elena A., Simersina Svetlana A., Potapov Alexander S., Lokhmatov Maksim M. 395-404

SOCIAL PEDIATRICS

BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN OF MONGOLIA: PREVALENCE AND RISK FACTORS PDF
Tsevegmid Urtnasan, Solongo Orosoo, Narmandakh Javzandorj, Undrah Ankhbayar, Oyunchimeg Anchin, Gerelmaa Nansal, Nasantogtoh Erdenebileg 405-413
QUALITY OF LIFE FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS PDF
Vinyarskaya Irina V., Lashkova Anna V., Chernikov Vladislav V., Terletskaya Rimma N., Kuzenkova Lyudmila M., Antonova Elena V. 414-418
DETERMINATION OF THE PREVALENCE OF THROMBOGENIC RISK FACTORS ON THE EXAMINATION OF CHILDREN IN THE HEALTH CENTRE PDF
Elizarieva Liliya A., Galaktionova Marina Yu., Strozenko Lyudmila A., Lobanov Yuri F., Miller Vitaliy E. 419-423

REVIEWS

VACCINE PROPHYLAXIS AND ITS OPPONENTS IN THE MODERN WORLD PDF
Galitskaya Marina G., Fisenko Andrey P., Tatochenko Vladimir K., Makarova Svetlana G., Davydova Irina V., Kurdup Mariya K., Yasakov Dmitriy S. 424-432
EFFICACY OF USING OF THE APPARATUS «EXOBOT» ON THE GAIT OF A CHILD WITH CEREBRAL PALSY PDF
Tabe Evgeniya E., Sharkov Sergei M. 433-436


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1560-9561 (Print)
ISSN: (Online)